یک نوروز و جهانی برای دیدن!

ما وابسته ایم. وابسته به آدم ها. به عاطفه. به احساس، به شکوفه ای که با تماشای غروب آفتاب درونمان شکوفا می شود. ما وابسته ایم به دیدن. شنیدن. سفر کردن. سفر، همان چیزی است که قرار است حال ما را خوب کند و همان چیزی است که شکوفه های دلمان را باز می کند. امسال را که با تمام احوالات خوب و بدش پشت سر گذاشتیم . اما قرار است سال جدید متفاوت باشیم. این ماوراء قدرتمان را در دستهایمان بگیریم و عهد ببندیم که سال جدید، قرار است تمام عواطف و احساساتمان مثبت باشد. قرار است فرق کنیم با آن چیزی که قبل تر بودیم. قرار است بیشتر دیده باشیم و تجربه کرده باشیم. برای کسب این تجربه ها و ایجاد این تفاوت ها، چه چیزی بهتر از اینکه عزممان را جزم کنیم، کوله هایمان را ببندیم، چشم هایمان را باز کنیم و به سوی مقصدی برویم که قرار است حالمان را از همیشه بهتر کند. در این راه همراهتان خواهیم بود. لحظه به لحظه کنارتان می مانیم و برایتان، تجربه ای منحصر به فرد به ارمغان می آوریم. کاری که شما قرار است بکنید خواستن است و انتخاب. مابقی را گلفام سفر برایتان انجام می دهد. می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. چه چیز بهتر از اینکه سال را با سفر شروع کنیم. اگر قصد دارید که سالتان نیکو شود، همراهان شما در گلفام سفر، ۲۴ ساعته پاسخگویتان هستند. تضمین می کنیم که امن ترین و خاص ترین تجربه سفر خود را با انتخاب تورهای نوروزی گلفام سفر خواهید داشت.

تورهای نوروز ۱۳۹۹

 
© 2018 , All Right Reserved