هتل مدینه الرضا مشهد

مشهد
madinat al reza hotel
اگر نیاز به پرواز هم دارید اینجا جستجو کنید...
checkin
ساعت ورود به اتاق: 14:00 تحویل اتاق: 14:00
map
نام اتاق

یک تخته استاندارد

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

دو تخته دابل استاندارد

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

دو تخته تویین استاندارد

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

سه تخته استاندارد

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

دو تخته دابل لوکس

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

کانکت سه تخته استاندارد

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

سوئیت یک خوابه دو تخته لوکس

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

کانکت چهار تخته استاندارد

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

کانکت پنج تخته استاندارد

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

آپارتمان یک خوابه دو تخته VIP

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

دیگر هتل های مشهد

 
© 2018 , All Right Reserved