گلدن سندز کریک دبی

دبی
golden sands hotel creek
اگر نیاز به پرواز هم دارید اینجا جستجو کنید...
checkin
ساعت ورود به اتاق: 14:00 تحویل اتاق: 12:00
map
نام اتاق

DELUXE ACCESSIBLE ROOM

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

DELUXE KING ROOM

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

DELUXE TWIN ROOM

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

DELUXE CREEKVIEW KING BED

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

DELUXE CREEKVIEW TWIN BED

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

DELUXE CREEKSIDE IN HIGH FLOOR

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

PREMIER WATERFRONT

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

GOLDEN CREEKSIDE WITH BALCONY

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

ONE BEDROOM SUITE WITH CREEKVIEW

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

GRAND SUITE WATERFRONT, WITH HERMES AMENITIES & JACUZZI

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

نام اتاق

GRAND SUITE WATERFRONT WITH TERRACE, WITH HERMES AMENITIES & JACUZZI

تعداد

--

توضیحات

--

ظرفیت

--

هزینه

--

دیگر هتل های دبی

 
© 2018 , All Right Reserved